Ledenvergadering + Sintlootjes

5-11-2018

Als werkgroep en bestuur hechten wij veel waarde aan de
meningen, ideeën en verbeterpunten die onze leden aandragen.
Vandaag was dan ook het moment om input te krijgen v
an onze leden tijdens onze LEDENVERGADERING.

De avond werd gestart met een korte evaluatie over het afgelopen jaar.
Hierin kregen wij als feedback dat afgelopen jaar zeer geslaagd was.
Er was een goede afwisseling tussen vaste en vernieuwde activiteiten.
Ook het kamp werd benoemd als zeer geslaagd.
Voornamelijk de ongedwongen sfeer en leuke activiteiten waren thema’s die veelvuldig werden benoemd.

Na deze ronde werd aan de leden om mogelijke suggesties gevraagd voor in de invulling voor komend Trèpke jaar.
Voorstellen die werden genoemd waren:
 Kienen
Sjoelen
Bowlen
Sportavond in de gymzaal (dit mag niet overgeslagen worden volgens meerdere leden)
Muziekinstrumenten avond
Thema-avond: honden van de ME (politie)
Thema-avond: Ambulance
Thema-avond: Stoomtrein
Thema-avond: Mevrouw die komt vertellen over Afrika
Terrasje pikken: In speeltuin in Hoensbroek.

Na deze suggestieronde kregen de leden nog een korte uitleg over de promotiemarkt
die vlak voor de kerstdagen in Brunssum georganiseerd wordt vanuit de winkeliersvereniging.
Om meer naamsbekendheid te krijgen heeft de werkgroep en het bestuur besloten om ook op deze markt te gaan staan.
Door deze mededeling hebben diverse leden zich vrijwillig opgegeven en zich beschikbaar gesteld om ook mee te helpen tijdens deze markt.

Nadat alle opmerkingen waren genoteerd door onze secretaris,
werd er een korte pauze ingelast.

Na de pauze zijn we verder gegaan met het schrijven van de Sintlootjes/verlangbriefjes.
Nadat iedereen hier klaar mee was konden de lootjes getrokken worden en stonden de eerste busjes alweer klaar.

Namens het de werkgroep en het bestuur, willen wij onze leden danken
voor jullie positieve feedback en input tijdens deze avond.

Samen met jullie gaan we er volgend jaar weer een geweldig Trèpke jaar van maken.