Bestuur

Het (dagelijks) bestuur

Naast vrijwilligers en werkgroepleden wordt ’t Trèpke gerund door een dagelijks bestuur.

Dit bestuur bestaat eveneens uit vrijwilligers die o.a. de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid bekleden.

Wat verwachten wij van onze bestuursleden?

Ieder bestuurslid heeft binnen ’t Trèpke een eigen takenpakket waar hij/zij
eindverantwoordelijk voor is. Bijv. een voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Een secretaris zorgt voor de algehele administratie en de penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de stichting.

  • De bestuursleden zijn eindverantwoordelijk voor het nemen van beslissingen m.b.t. praktische en organisatorische zaken binnen onze stichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jaarplanning, de huisvestiging, toekomstplannen, sponsoring, website beheer enz.

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van o.a. de werkgroep, de vrijwilligers en de minder valide leden van de stichting.

  • Een bestuurslid is aanspreekpunt voor minder valide leden, valide leden, vrijwilligers, ouders, woonvormen, bewindvoerders en curatoren.

  • Naast de algemene vergaderingen vinden er 1x per kwartaal bestuursvergaderingen plaats. Hierin wordt van een bestuurslid verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan deze vergaderingen.

 

Bestuur 't Trèpke (voorzitter)

Ingrid Keulen

't Trèpke is en blijft een unieke vereniging.

Bestuur 't Trèpke (secretaris)

Riky Verboeket,

Mijn wens is  dat 't Trèpke nog een lang zal blijven bestaan.

 

 

Bestuur 't Trèpke (penningmeester)

Bart Keulen

Het geeft mij dan ook enorm veel voldoening als ik zie hoe onze leden kunnen genieten van de georganiseerde activiteiten.

Vacature

Nieuw bestuurslid
Momenteel zijn wij nog op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken

* Als stichting hechten wij veel waarde aan een gezellige maar vooral veilige omgeving voor onze leden.
Daarom verwachten wij van nieuwe vrijwilligers dat zij, voor de duur van minimaal 3 maanden,
een proeftijd doorlopen. Na evaluatie van deze proefperiode wordt nader bepaald of iemand ingezet wordt voor

een functie als werkgroep/ bestuurslid.