’t Trèpke

Wie zijn wij?

I.M.V. ’t Trèpke is een stichting die zich inzet voor de integratie (I) tussen mindervaliden (M) en validen (V) mensen. Als je het woord integratie opzoekt in het Van Dale woordenboek, dan tref je hier de betekenis ‘het maken van of opnemen in een groter geheel’.

Het Trèpke zelf omschrijft het meer als een gezellige avond hebben met een groep mensen die allemaal anders, maar wel zichzelf zijn. De een heeft een lichamelijke handicap, de ander heeft een verstandelijke handicap. De een is nog niet eens 30, de ander is al 60+. Een zeer diverse groep die elkaar allemaal accepteren en respecteren zoals ze zijn en allemaal met hetzelfde doel:

een leuke avond hebben.

Deze avonden, die 1 keer in de 2 weken plaatsvinden op maandagavond, worden georganiseerd door een groep vrijwilligers.

De stichting wordt bestuurt door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast draagt de werkgroep zorg voor de organisatie en opvulling van de avonden.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd binnenshuis maar ook buitenshuis.
Neem hiervoor gerust eens een kijkje in ons jaarprogramma.